กรุงเทพ-เชียงราย(M)

บางกอกบัสไลน์ . กรุงเทพ-เชียงราย(M)

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงราย(M) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่