ตัวแทนจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

บางกอกบัสไลน์

บริษัท บางกอกบัสไลน์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ยังจุดจอดหลักๆคือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง เชียงของ ทุ่งช้าง สุราษฎร์ธานี (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ทุ่งช้าง-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • ท่านางเลิ้ง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

กรุงเทพ-ลำปาง-(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

กรุงเทพ-ลำปาง-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดอำเภอสวี
 • จุดจอดแยกอวยชัยหลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ-เชียงของ-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

กรุงเทพ-เชียงของ(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

กรุงเทพ-เชียงราย-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

กรุงเทพ-เชียงราย-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

กรุงเทพ-เชียงราย(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

กรุงเทพ-เชียงราย(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

กรุงเทพ-เชียงใหม่-(M)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ-เชียงใหม่-(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ-เชียงใหม่-(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ-เชียงใหม่-Super C.(VM)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ-เชียงใหม่-VIP(MV)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ลำปาง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดหัวหิน
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เชียงของ-กรุงเทพ

 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.จุน
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เชียงราย-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เชียงราย-กรุงเทพ-**

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เชียงใหม่-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เชียงใหม่-กรุงเทพ-StarC.

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41

call center 1215

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

สายใต้ ช่องหมายเลข 76

02-8946050-3

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

ช่องหมายเลข 1 และ 4

086-3409664 (call center 1215)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์

053-774022

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)

ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์

052-000248

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน

ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์

054-711077-3

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องหมายเลข 16

077-281110

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์บางกอกบัสไลน์

โหลดแอป